HACCP/BRC – MONITORING OBIEKTÓW

Celem naszej firmy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2003r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020), Art. 30.1. „Kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady HACCP. Obowiązek wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny są obowiązani wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP)”.

Według Ustawy system HACCP muszą posiadać wszyscy zajmujący się:

 •  produkcją żywności;
 •  dystrybucją (transportem);
 •  handlem;
 •  cateringiem;
 •  prowadzeniem stołówek, restauracji…

Nasza Firma zajmuje się wdrożeniem i obsługą systemu HACCP.
Działamy wg normy ISO 22000:2005

Zgodnie z ustawą o Bezpieczeństwie Żywności, wszystkie firmy działające w sektorze spożywczym (również detaliści), zobowiązane są do zachowania należytej staranności przy opracowywaniu, produkcji, dystrybucji, marketingu i sprzedaży produktów spożywczych oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Obowiązek ten powoduje kontrolę i sprawdzanie firm spożywczych. Takie kontrole i badania są prowadzone w sposób niezależny przez Służby Państwowe.

Standard BRC to zobowiązania nałożone na uczestników sektora spożywczego, a także wymagania stawiane przez jednostki certyfikujące BRC (w tym: dokładne specyfikacje w ramach procedur certyfikacyjnych) oraz audytorów BRC. Standard BRC wymaga wysokiego poziomu zgodności, a sam program certyfikacji BRC ma dość szeroki zakres i wymaga zaangażowania kierownictwa, umiejętnego zarządzania ryzykiem oraz kontroli określonych procesów i produktów.

Wymagania BRC w stosunku do firm działających w sektorze spożywczym:

 •  posiadanie systemu HACCP
 •  posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych
 •  wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
 •  posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
 •  opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej
 •  szkolenie personelu z opracowanych procedur

Standardy BRC są stale aktualizowane i uzupełniane o ewentualne nowe wymagania, bądź procedury. Posiadanie sprawnie funkcjonującego systemu BRC wymaga przeszkalania pracowników i kadry kierowniczej (w tym: Pełnomocnika i Audytora) z zakresu wymagań nowych wersji BRC.

BRC 6 – wersja opublikowana 1 stycznia 2012, obowiązywała do 30 czerwca 2015 roku. W wersji 6 zmiany dotyczyły: zasad audytowania, sposobu oceniania podczas audytu oraz wymagań dotyczących zasad dokumentowania wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności.

BRC 7 – wersja opublikowana 1 stycznia 2015, obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Wersja 7, funkcjonująca pod nazwą BRC FOOD v7 i uznawana przez handel międzynarodowy, odpowiada poradnikowi Global Food Safety Initiative (GFSI). Wersja 7 została opracowana w celu określenia kryteriów bezpieczeństwa żywności, jakości oraz wymagań operacyjnych stosowanych na miejscu w organizacji produkującej żywność. Treść Standard została zaprojektowana w celu umożliwienia oceny pomieszczeń, systemów operacyjnych oraz procedur przez jednostkę certyfikującą BRC FOOD, zgodnie z wymaganiami normy.

BRC 8 – wersja opublikowana 1 sierpnia 2018, obowiązuje od 01 lutego 2019

Nasza firma obsługuje duże zakłady produkcyjne jak i małe restauracje i sklepy.
Profesjonalnie wdrożymy program zwalczania szkodników w każdym Zakładzie i punkcie usługowym.. Indywidualnie opracowujemy Program Zwalczania Szkodników dla każdego Klienta. Doświadczenie naszych Pracowników pomoże w działaniu Waszego biznesu. Zapraszamy do kontaktu i indywidualnej wyceny usług dla Państwa działalności.

Menu

Certyfikaty i normy

Posiadamy certyfikaty HACCP
ISO 22000:2005

Kontakt z nami

tel: 505-825-915
tel: 888-425-763
tel: 22-863-22-31

dddhigiena(małpa)wp.pl

"ze względu na spam proszę w miejsce (małpa) wstawić @"