Oferta

Obowiązek wdrożenia systemu HACCP analizy zagrożeń i kontroli krytycznych punktów został nałożony ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63, poz. 634 z późniejszymi zmianami).

Do zadań firmy DDD-Higiena należą:

 • konsultacje oraz pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemu jakości: GMP, GHP, HACCP
 • zwalczanie i monitoring szkodników:
 • gryzoni : szczur ( Rattus rattus, Rattus norvegicus ), mysz ( Mus musculus ) itp.
 • owadów : prusak ( Blatella germanica ), karaluch wschodni ( Blatta orien t alis ), karaczan amerykanski ( periplaneta americana ), mrówki ( Formicidae ), mrówka faraona ( Monomarium pharaonis ), muchy ( Musca domestica ) itp.
 • szkodniki magazynowe m.in. rybik cukrowy ( Lepisma saccharina L)
 • gniazd os i szerszeni itp.
 • krety, nornice i inne

ZABEZPIECZAMY:

 • Bez konieczności wstrzymania produkcji
 • Wybierając metody najmniej szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi
 • Tworząc wizerunek firmy poprzez jakość
 • Doradztwo w zakresie zintegrowanych metod zwalczania szkodników IPM
 • Gwarantując trwałe rozwiązanie problemu
 • Wykonując usługi przez wykwalifikowaną, dobrze przeszkoloną kadrę
 • Podchodząc indywidualnie do każdego Klienta
 • Spełniając wszystkie wymagania audytora w zakresie świadczonej przez nas usługi

Wprowadzamy nowoczesne metody odstraszania szkodników, szczególnie tam gdzie inne sposoby eliminacji zagrożeń są zawodne lub ich stosowanie ze względu na ochronę środowiska i poszanowanie struktur ekologicznych powinno być ograniczone do niezbędnego minimum lub zaniechane.

Stosujemy wyłącznie atestowane, sprawdzone, bezpieczne i skuteczne preparaty. Zabiegi wykonywane są zgodnie ze światowym standardem sanitarnym, preparatami najwyższej klasy z atestami MZiOS oraz PZH. Ekipa dostosowuje swoje działanie do konkretnych warunków nie zakłócając cyklu produkcyjnego przedsiębiorstw i dbając o bezpieczeństwo ludzi.

SYSTEMY JAKOŚCI:

GMP Dobra Praktyka Produkcyjna dotyczy m.in. zapobiegania przenikaniu do zakładu czynników mogących być źródłem zakażeń, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu po jego ekspedycji poza zakład.

GHP Dobra Praktyka Higieniczna to wykonywanie wszystkich czynności zarówno w produkcji jak i obrocie środkami spożywczymi z zachowaniem warunków zapewniających im właściwą jakość zdrowotną. Wdrażanie zasad GHP w zakładach produkcji żywności nie jest już kwestią dobrowolności lecz konieczności. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa żywnościowego z prawami Unii Europejskiej (zgodnie z dyrektywą 93/43 EEC) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania przepisów w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi we wszystkich ogniwach.

HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli służy do eliminowania ryzyka zanieczyszczenia biologicznego (mikrobiologicznego), chemicznego i fizycznego wytwarzanej żywności. Celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i właściwej higieny wytwarzania żywności.

Menu

Certyfikaty i normy

Posiadamy certyfikaty HACCP
ISO 22000:2005

Kontakt z nami

tel: 505-825-915
tel: 888-425-763
tel: 22-863-22-31
fax: 22-245-10-11

dddhigiena(małpa)wp.pl

"ze względu na spam proszę w miejsce (małpa) wstawić @"