HACCP

Celem naszej firmy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2003r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020), Art. 30.1. „Kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady HACCP. Obowiązek wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny są obowiązani wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP)”.

Według Ustawy system HACCP muszą posiadać wszyscy zajmujący się:

  • produkcją żywności;
  • dystrybucją (transportem);
  • handlem;
  • cateringiem;
  • prowadzeniem stołówek, restauracji…

Nasza Firma zajmuje się wdrożeniem i obsługą systemu HACCP.

Działamy wg normy ISO 22000:2005

Menu

Certyfikaty i normy

Posiadamy certyfikaty HACCP
ISO 22000:2005

Kontakt z nami

tel: 505-825-915
tel: 888-425-763
tel: 22-863-22-31
fax: 22-245-10-11

dddhigiena(małpa)wp.pl

"ze względu na spam proszę w miejsce (małpa) wstawić @"